หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 080 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 6 25 11
2 082 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 4 15 7
3 083 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 2 4 3
4 084 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 6 16 10
5 085 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 20 45 31
6 087 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 30 20
7 088 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 26 80 44
8 089 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 7 12 8
9 092 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 8 18 14
10 094 โรงเรียนหนองหานวิทยา 43 176 77
11 095 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 12 24 20
12 096 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 2 7 4
13 097 โรงเรียนไชยวานวิทยา 4 16 6
14 091 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1 1 1
15 093 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1 1 1
16 081 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 2 6 4
17 086 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 2 38 8
18 090 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 2 6 4
รวม 159 520 273
793

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]