หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 098 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 7 21 12
2 102 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 5 10 9
3 099 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 8 30 13
4 100 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 4 9 7
5 103 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 35 117 66
6 104 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 54 241 77
7 105 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 3 5 4
8 106 โรงเรียนภูพานวิทยา 3 5 5
9 108 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 17 55 28
10 109 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 9 33 19
11 110 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 4 35 11
12 107 โรงเรียนภูมิพิชญ 3 5 4
13 101 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 11 31 19
14 111 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 2 5 4
รวม 165 602 278
880

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]