หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 915 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 7 86 22
2 917 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 48 160 83
3 919 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 16 58 28
4 920 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 50 28
5 921 โรงเรียนอ่างศิลา 11 24 16
6 922 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 5 27 15
7 923 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 15 41 27
8 924 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 23 46 33
9 916 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 3 21 10
10 918 โรงเรียนศรีแสงธรรม 2 5 4
รวม 146 518 266
784

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]