หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 866 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 2 4 2
2 867 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 6 9 8
3 868 โรงเรียนบึงกาฬ 18 108 40
4 869 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 14 33 21
5 870 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 2 5 4
6 871 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 1
7 872 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 16 54 27
8 873 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 25 60 38
9 874 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1 1 1
10 875 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 6 13 8
11 876 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 15 68 30
12 877 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 3 39 13
13 878 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 4 3
14 879 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1 3 2
15 880 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 6 17 11
16 881 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 2 27 4
17 883 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 2 6 4
18 884 โรงเรียนเซกา 10 39 15
19 885 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1 1 1
20 886 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 27 126 45
21 887 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 3 17 7
22 888 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 5 18 10
23 889 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 3 7 5
24 890 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1 3 2
25 882 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 2 5 4
รวม 174 668 306
974

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]