หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร10 ชั้น 3 ห้อง สร้อยสุวรรณา 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 1051,1054 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 1051,1054 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 1051,1054 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]