เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ธ.ค. 2557
9 ธ.ค. 2557
10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
13 ธ.ค. 2557
4 พ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ซูโดกุ  ระดับภาค

จะดำเนินการแข่งขันในวันที่  4 - 5 พฤษภาคม  2558  

            วันที่  4  พฤษภาคม  2558  แข่งขันในระดับ  สพป.

            วันที่  5  พฤษภาคม  2558  แข่งขันในระดับ  สพม.

 สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  และ  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

ณ  จังหวัดสกลนคร

แจ้งประชาสัมพันธ์

ภาคจะโอนข้อมูลผลการแข่งขันของทุกเขตพื้นที่ ในวันที่ 25 เมษายน  2558

 
 

 
 

แนวปฏิบัติวันรายงตัวผู้เข้าแข่งขัน

 

 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร

 
 

**การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน**

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   
2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
   
3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน

 
 


 ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สกลนคร เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.23(ระดับมัธยมศึกษา)  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  26 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำน

 
 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้นจัดการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นรอบคัดเลือก
แบบแพ้คัดออก ซึ่งคู่การแข่งขันจะต้องจับฉลากเลือกหัวข้อการพูด
ที่กำหนดให้ ได้แก่
๑) สังคมไทย... สังคมแห่งความร่วมมือ
๒) ศิลปวัฒนธรรมไทย... ในเวทีโลก
๓) มรดกไทย : มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก
สำหรับรอบที่ 2 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 จะเป็นการพูดแบบฉับพลันซึ่งคณะกรรมการจะกำหนด
 หัวข้อขึ้นมาใหม่โดยจะแจ้งหัวข้อการพูดให้คู่แข่งขันทราบ
และใช้เวลาในการประชุมทีมก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
เท่านั้น
 
 

แจ้งคณะกรรมการตัดสินทุกกลุ่มสาระประชุมด่วน 

ตารางการประชุม  

คำสั่ง สพฐ. ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64

 

 
 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 
 

รายละเอียด โปรดคลิก  

 

 
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ศน.วีระยุทธ  ก้อนกั้น  088-037-4001

วันเสาร์ ที่ 06 ธันวาคม 2557 เวลา 07:11 น.
ประกาศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท

ประกาศแจ้งให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 

ให้นำโต๊ะตั้งโครงงานมาเองในการแข่งขัน yes

วันจันทร์ ที่ 01 ธันวาคม 2557 เวลา 22:13 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์ "สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน  สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ก่อนล่วงหน้า  ๒  สัปดาห์ 

โดยให้ส่งเอกสารภายในวันที่  ๒๗   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
๑.  กิจกรรมภาพยนต์สั้น  ระดับ  ป.๑-๖  , ม.๑-๓
๒. กิจกรรมละครประวัติศาสตร์  ระดับ  ป.๑-ม.๓

ส่งเอกสารที่
              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สกลนคร เขต ๓
              ตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๒๐  (เอกสารประกอบการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:35 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์"

1.  แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "โครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์" ให้ส่งรูปเล่มรายงาน ๕  เล่ม  ภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ (บริเวณศูนย์ราชการ)  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:41 น.
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

1. กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6,ม.1-3   เดิม  ร.ร.นายอวัฒนา  เป็น  ร.ร.นาอ้อยคำสะอาด

2. ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6,ม.1-3  เดิม  ร.ร. นาอ้อยคำสะอาด  เป็น  ร.ร.นายอวัฒนา

วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:54 น.
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารรายงานการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้ 

 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1 - 6 , ม.1 - 3
 4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4 - 6 , ม.1 - 3

  ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานให้คณะกรรมการทีมละ 6 เล่ม ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ส่งที่

  ศน.ชอบกิจ  กนกหงส์
  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  
  ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
  
  จังหวัดสกลนคร 47110 (โทร 093-554-6364) 
  (คลิกตรวจสอบรายการที่ส่ง)
วันพุธ ที่ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:25 น.
ปฎิทินการดำเนินงาน

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 

   ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดสกลนคร  


โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
        ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 พฤศจิกายน 2557

 

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20 - 31  ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9  มกราคม  2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17  มกราคม  2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 22:23 น.
ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

รายละเอียดการแข่งขันสวดมนต์แปล บาลีไทย และ บาลีอังกฤษ 

วันอาทิตย์ ที่ 05 ตุลาคม 2557 เวลา 22:05 น.
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม  2557  ที่จังหวัดสกลนคร

 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2, 3, สพม.23 และศูนย์การศึกษาพิเศษ

แจ้งข่าว รายการ ปฐมวัย  แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กิจกรรม "การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน" แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เป็นตัวแทน การแข่งขัน ขอให้นำโต๊ะญี่ปุ่นขนาด 16 นิ้ว x 24 นิ้ว มาเอง ในวันแข่งขันที่ 13 ธันวาคม 2557  

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 22:05 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 5,244
จำนวนทีม 13,686
จำนวนนักเรียน 44,206
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 23,880
จำนวนกรรมการ 1,399
ครู+นักเรียน 68,086
ครู+นักเรียน+กรรมการ 69,485
ประกาศผลแล้ว 259/269 (96.28%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 523
เดือนนี้ 2,321
เดือนที่แล้ว 990
ปีนี้ 3,311
ทั้งหมด 2,981,794