หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3,ป.1/4 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1,ป.1/2 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีใหญ่ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3,ป.1/4 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1,ป.1/2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 1 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 2 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 3 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 2 ห้อง เวที 5 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 2 ห้อง เวที 6 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 1 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 3 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 1 ห้อง เวที 4 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สนามที่ 2 ห้อง เวที 5 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]