หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 35 105 55
2 002 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 32 85 49
3 003 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 58 142 83
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 31 83 47
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 34 58 41
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 31 99 51
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 50 125 73
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 38 75 50
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 30 57 38
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 28 78 42
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 14 28 19
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 19 27 22
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 7 9 8
รวม 407 971 578
1549

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]